สำหรับการเก็บ
EANเริ่มต้นด้วย s 0405619802…

ภาษา: อังกฤษ
ผู้เผยแพร่: Arno Press, also Benjamin Press